Historické okénko: Centroprojekt je mladším bratrem PSG

Historické okénko: Centroprojekt je mladším bratrem PSG

Publikováno 21.2.2015

V minulém roce jsme si připomněli již 90 let od chvíle, kdy vznikl přímý předchůdce Centroprojektu – projekční oddělení firmy Baťa.

Historické okénko: Centroprojekt je mladším bratrem PSGA věděli jste, že o rok dříve vznikla v rámci obuvnického závodu i stavební divize? Z té se později vyvinulo dnešní PSG.

Tomáš Baťa pro další rozkvět své firmy potřeboval zajistit i všestranný rozvoj města Zlína. Výrazné zvýšení požadavků na kapacity projekční přípravy vyřešil založením projekční divize.

Návrhové oddělení jako součást stavebního oddělení předkládalo koncepty investic, bylo koordinačním centrem všech záměrů výstavby a plnilo v tehdejších podmínkách funkci generálního projektanta. Jako samostatná jednotka bylo oddělení hodnoceno za kvalitní a nejefektivnější řešení. Výběr řešení byl podmíněn zpracováním alternativ a jejich hodnocením. Ceny za projekty byly odvozeny z rozpočtových nákladů.

Historické okénko: Centroprojekt je mladším bratrem PSGPod mnohými baťovskými budovami jsou tak podepsáni naši kolegové z období mezi světovými válkami. Reference Centroprojektu najdete snad všude tam, kde působilo zlínské obuvnické impérium. Vedle samotného Československa to byly země jako bývalá Jugoslávie, Anglie, USA, Indie či oblasti Jižní Ameriky.

Technickou raritou obklopenou legendami je využívání výtahové kanceláře J. A. Baťou. Přestože se jednalo o zajímavé řešení (včetně klimatizace, telefonu a umyvadla s teplou i studenou vodou), samotný Baťa jej ale příliš nevyužil. Samotná stavba byla sice dokončena v roce 1938, ale již v březnu následujícího roku ředitel podniku odjel do Ameriky, protože začala 2. světová válka.

Historické okénko: Centroprojekt je mladším bratrem PSG

Zdroj fotografie: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín.

Mezi významné realizace této doby patří mimo jiné:

  • zlínský mrakodrap „21“,
  • budovy v areálu bývalých Baťových závodů (rekonstrukci některých objektů jsme projekčně připravovali – 14|15 Baťův institut nebo bývalé obilné silo),
  • urbanistické plány rozvoje Zlína,
  • stavby v baťovských městech po téměř celém světě.

Zdroj titulní fotografie: Zdroj fotografie: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín.