Projekční práce pro obchodní centrum v Třeboni

Projekční práce pro obchodní centrum v Třeboni

Publikováno 21.1.2015

V říjnu 2014 jsme byli osloveni firmou Strabag o nabídku na vypracování dokumentace pro provádění stavby pro zakázku Obchodní centrum Třeboň.

Pod tímto názvem se skrývá další obchodní dům Kaufland, v tomto roce již druhý projekt. Po dohodě o spolupráci nám firma Strabag poslala objednávku k provedení díla. Požadovanou dokumentaci jsme odevzdali před koncem roku 2014 ke kontrole objednatelem a současně i zástupci budoucího uživatele Kaufland Česká republika v.o.s. Po zapracování připomínek do projektu jsme v lednu 2015 odevzdali čistopisy dokumentace pro stavební povolení.

V této době výstavba obchodního centra již probíhala, neboť zahájení stavby se uskutečnilo v listopadu 2014 a od tohoto data běží na stavbě pravidelný autorský dozor.

Provedeny byly zemní práce pod hlavním objektem OD Kaufland včetně HTÚ a pilotáže. Nyní se dokončuje těžká montáž – skeletová konstrukce sestávající ze sloupů, základových prahů, vazníků a obvodového pláště. V nejbližší době bude zahájena montáž střešního pláště tak, aby subdodavatelské firmy mohly zahájit práce na vnitřních instalacích. Současně generální dodavatel vybírá firmu pro venkovní kanalizaci a rozvody vody, aby i tyto práce mohly být zahájeny.

Vlastní areál OC Kaufland Třeboň se nachází v blízkosti centra s hlavním vjezdem zákazníků z frekventované ulice Jiráskova.

Základní údaje projektu obchodního centra

  • zastavěná plocha: 3 756 m2,
  • obestavěný prostor: 24 350 m3,
  • počet parkovacích stání: 154 (z toho 7 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a 6 míst pro rodiče s dětmi).

Kontrolní dny stavby probíhají v týdenních intervalech a potrvají přibližně do června 2015, kdy se očekává ukončení a odevzdání díla uživateli s následným otevřením nákupního centra pro veřejnost.