Vizualizace projektu Carport Lovochemie

Název stavby:
Vizualizace projektu Carport Lovochemie

Investor:
Lovochemie,a.s.

Místo:
Lovosice,  ČR

Zpracovatel proveditelnosti:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní informace o projektu:

Naše práce na projektu: kompletní provedení studie proveditelnosti, návrh FVE, propočet návratnosti investičních nákladů

Projektovaný celkový výkon 650 kWp, bateriové úložiště 180kWh.