Rekonstrukce křižovatek na Pasecké ve Zlíně

Název stavby:
Křižovatka ulic K Pasekám Pasecká – Stráže a Pasecká – Klabalská, Zlín

Investor:
Statutární město Zlín

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Generální dodavatel:
EUROVIA CS, a.s.

Investiční náklady:
18,7 mil. Kč

Základní informace o projektu:
Cílem projektu úpravy ulice Pasecká bylo zklidnění dopravy změnou křižovatky na kruhový objezd. Změny se dočkaly také samotná ramena křižovatky.
Součástí projektu byly i dva nové mosty.
Nové řešení zahrnuje také nové zastávky pro MHD, dva přechody pro chodce a smíšenou stezku pro chodce a cyklisty.