Projekt kompostárny Zlín připravila projekční kancelář CENTROPROJEKT

Návrh řešení kompostování pro město Zlín

Publikováno 14.11.2013

Aktuálně připravujeme návrh ekologického zpracování odpadu v podobě komplexního projektu na Kompostárnu Zlín.

Záměrem investora stavby (Statutární město Zlín) je rozšíření zpracování biologicky rozložitelných odpadů v centrální části areálu skládky Suchý důl na nové kompostárně. Na základě upřesnění ze strany investora bude kapacita kompostárny navržena na celkové množství cca. 2500 t biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Kompostárna je situována na stávající skládce Suchý důl, která se nachází na katastrálním území Zlín – Prštné vzdálené cca 6 km od centra města a cca. 1,5 km severně od městské části Louky. Hlavní příjezd na skládku je realizován od městské části Mladcová přes chatovou oblast Zbožensko.

Tato kompostárna je řešena jako venkovní vodohospodářsky zabezpečená plocha, na které se bude provádět řízené kompostování v pásových hromadách. Součástí stavby budou manipulační asfaltové plochy, hala pro mechanizmy a boxy na hotový kompost.