Vyhledávací studie výjezdových stanovišť ZZS Zlínského kraje realizoval Centroprojekt

Dokončili jsme vyhledávací studii pro nová stanoviště ZZS Zlínského kraje.

Publikováno 21.11.2013

Úkol vymykající se její obvyklé pracovní náplni dostali kolegové ze stavební skupiny divize 200 – najít vhodná stanoviště pro záchranku.

03_Vyhledavaci_studie_ZZS_ZK_-_CENTROPROJEKTInvestiční oddělení Zlínského kraje do Centroprojektu zadalo vyhledávací studii k umístění výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) v souladu s parametry plánu plošného pokrytí Zlínského kraje. Tento plán vycházel ze současné situace, kdy určité oblasti Zlínského kraje nesplňovaly zákonný požadavek na minimální dobu dojezdu vozidel záchranné služby z dosavadních stanovišť ZS umístěných hlavně ve větších městech během 20 minut.

1 okres, 1 stanoviště

Dílo bylo rozděleno na čtyři části a to geograficky do všech čtyř okresů, takže v každém okrese mělo být umístěno jedno nové stanoviště. Výchozím podkladem byla mapa s dojezdovými vzdálenostmi vypracovaná specialisty ZS a požadavky na pozemek týkající se vhodného napojení na silniční komunikace, možnosti připojení na inženýrské sítě, vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům.

02_Vyhledavaci_studie_ZZS_ZK_-_CENTROPROJEKT

 

Byla předepsaná velikost a dispozice objektu podle počtu osob a zpevněná plocha pro vozidla ZS. Pozemky musely být vhodné k zástavbě budovou výjezdového stanoviště ZS podle územního plánu obce.

Na základě požadavků si tak projektanti vlastně vyzkoušeli činnost, která obvykle předchází jejich obvyklé práci vycházející od projektového stupně pro územní rozhodnutí. Samotná práce sestávala zejména z vyhledávání pozemků v digitálních katastrálních mapách, prohlídkách lokalit na místě a jednáních se starosty obcí, kde měla být stanoviště ZS umístěna.

Další fází bylo předložení mnoha variant vytipovaných pozemků představitelům investičního oddělení Zlínského kraje a ZZS ZK k připomínkám. Na nich bylo konečné rozhodnutí, které lokality budou pro výstavbu z mnoha hledisek ty nejvhodnější.

 

Po mnoha jednáních se v průběhu roku 2013 podařilo čtyři nové lokality úspěšně najít a to v obcích:

  • Morkovice-Slížany,
  • Buchlovice,
  • Slušovice,
  • Suchá Loz.

Výjezdová stanoviště ZZS ZK v Morkovicích-Slížanech a Buchlovicích byla zařazena do datačního programu ROP. Pro tyto stanoviště byla již zpracovaná objemová a prověřovací studie.

V současné době se zpracovává společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládá realizace obou stanovišť je do konce roku 2015.