Projekt logistického centra Tulipán park připravil zlínský Centroprojekt

Ze stavby: jak probíhá realizace logistického areálu Tulipán

Publikováno 12.9.2008

Jedním z projektů, kterým se aktuálně zabýváme, je výstavba logistické centra v Hostivici nedaleko Prahy. Blíží se kolaudace posledního objektu III. etapy.

Projekt logistického centra Tulipán Park v Praze realizovala společnost Centroprojekt ze ZlínaPůvodně jsme jednali s investorem Grontmij Real Estate ČR s.r.o. Po dokončení první stavby II. etapy se novým majitelem stala anglická firma Segro CR s.r.o. První tři objekty byly postaveny a prodány, ostatní objekty zůstávají v majetku firmy, která je dále pronajímá.

Ještě letos je naplánovaná kolaudace posledního objektu III. etapy tohoto rozsáhlého projektu. V I. etapě zajišťoval Centroprojekt všechny projektové stupně, včetně autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI). Ve II. etapě jsme zajišťovali na první stavbu všechny projektové stupně včetně AD a TDI. Na ostatní stavby jsme připravili vše kromě realizační dokumentace (RD) a TDI. Ve III. etapě jsme pak zajišťovali veškerou projektovou dokumentaci vyjma RD a TDI.

Budoucí rozvoj Tulipánu

Projekt logistického centra Tulipán park připravil zlínský CentroprojektVšechny stavby v areálu slouží pro logistické účely a veškeré objekty mají plochu stejnou nebo větší než 10 000 m2. V současné době se připravuje IV. etapa výstavby logistického areálu, která se skládá z částí A a B. Máme za sebou posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), pro část B jsme ve fázi územního řízení.

Pro získání stavebního povolení je podmínkou napojení IV. etapy na rychlostní komunikaci R6 a současně propojení IV. etapy na předchozí tři podjezdem pod železniční tratí Českých drah. Dopravní napojení zajišťuje pro investora společnost VPÚ Deco Praha.