Konference Odpadové vody 2014

Konference Odpadové vody 2014

Publikováno 2.11.2014

Vysoké Tatry patří pravidelně koncem října vodohospodářským konferencím. Letos se konala již 8. mezinárodní bienální konference s názvem „Odpadové vody 2014“.

Hlavním organizátorem byla Asociácia čistírenských expertov SR. Konference se opět konala pod skokanskými můstky v hotelu Patria a vzhledem k tomu, že počasí v tomto týdnu zcela znemožňovalo jakoukoliv túru v nádherném horském prostředí, věnovalo všech 315 účastníků konference svůj čas výhradně odborným diskusím na téma odvádění a zpracování odpadních vod.

Program konference probíhal ve dvou přednáškových sálech a byl dělený do sekcí podle jednotlivých témat:

 • komunální ČOV,
 • stokové sítě, odvádění dešťových vod,
 • legislativa, ochrana vody,
 • nové technologie,
 • provoz a řízení ČOV,
 • průmyslové odpadní vody,
 • anaerobní procesy, kalové hospodářství,
 • specifické polutanty v odpadních vodách,
 • malé a domovní ČOV.

Samostatnou sekci pak tvořila prezentace odborných posterů a prostor pro prezentaci firem zabývajících se vodohospodářskou problematikou.

Centroprojekt reprezentovali na této konferenci zástupci Divize vodohospodářských a inženýrských staveb – skupiny obchodního zastoupení firmy Invent Vladimír Jonášek a Pavla Halasová. Před konferenčními sály jsme připravili malý stánek, kde došlo k mnoha jednáním s účastníky z řad akademické odborné veřejnosti, zástupců vodohospodářských firem a vlastních provozovatelů čistíren odpadních vod a kanalizací. Tato jednání se týkala jak současných, tak připravovaných projektů v České i Slovenské republice.

Nové obchodní vztahy vznikaly během představování současné nabídky naší firmy a novinky v sortimentu zastupované firmy Invent – hyperboloidního míchadla 7. generace, představeného poprvé na veletrhu IFAT v Mnichově v květnu letošního roku.

Den před vlastní konferencí jsme se navíc zúčastnili workshopu „Moderní trendy v anaerobních technologiích“, o jehož nesmírné zajímavosti hovoří především doba přednášek a diskuzí, která byla nakonec o tři hodiny delší, než plánovaných 5 hodin.

Konference v číslech

 • počet účastníků: 315,
 • počet přednášek: 69 na konferenci + 14 na workshopu,
 • počet posterů: 37.