Jak rozvíjet naše kolegy? Pomocí britského standardu

Publikováno 20.8.2008

Na začátku července jsme obdrželi mezinárodně uznávaný certifikát Investor In People, který sleduje kvalitu práce v oblasti řízení  a rozvoje lidských zdrojů. Komise Mezinárodního centra kvality v Londýně tak potvrdila závěry českého auditora, který Centroprojekt k udělení IIP doporučil.

Auditor ve své závěrečné zprávě zhodnotil pokrok, jehož se za poslední měsíce podařilo dosáhnout. Zároveň uvedl i některá další doporučení pro další rozvoj v této oblasti.

Je naším záměrem postupnými kroky dále práci s lidmi rozvíjet, abychom dosáhli dalších pozitivních změna dokázali za další tři roky certifikát obhájit.

Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů byl financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Z firem, které se zúčastnily projektu v období od ledna 2006 do června 2008 doposud prošlo závěrečným auditem završeným ziskem titulu Investor In People 20 společnosti (z toho plná čtvrtina se sídlem ve Zlínském kraji.