Projekt rekonstrukce domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm provedl CENTROPROJEKT GROUP

Humanizace pobytových služeb v DPS v Rožnově

Publikováno 22.2.2015

Dlouhodobá příprava nové stavby domova pro seniory je dokončena a nyní již slouží svému účelu.


Předmětem projektu byly stavební úpravy bloku „B“ v areálu „Domova pro seniory“. Úpravy vedly k vytvoření podmínek pro zlepšení metod práce se seniory a odstranění bariér v hygienických zařízeních ubytovacích jednotek.

Jednotky byly vybaveny tak, aby byl zvýšen komfort pro užívání osobami se sníženou pohyblivostí, příp. osobami tělesně postiženými na invalidním vozíku.

Cílem byla humanizace bydlení i poskytování služeb sociální péče.

 

Projekt rekonstrukce domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm provedl CENTROPROJEKT GROUP

 

1_Projekt_rekonstrukce_domu_pro_seniory_Roznov_pod_Radhostem_-_CentroprojektHistorie projektové přípravy

V září 2011 vypracovala divize Občanské, průmyslové a energetické stavby projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“.

V dubnu 2013 pokračovala divize v práci na projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí byl i projekt nábytku a vybavení.

V září 2014 byla započata realizace stavby, kde jsme vykonávali autorský dozor stavby a nábytku. Investorem projektu byl Zlínský kraj a celý projekt je financován z prostředků Švýcarských fondů. Realizaci stavby provádělo sdružení firem Ptáček – Radekov, dodávku nábytku provedla firma Koryna, a.s.

Navržené stavební úpravy řešily rekonstrukci hygienických jader v 51 ubytovacích jednotkách se dvěma jednolůžkovými pokoji. Nový počet lůžek je 102.

Současně byly vytvořeny nové čisticí místnosti a sklady pro zdravotní pomůcky ze dvou ubytovacích jednotek ve 2. a 4. NP, z 1 samostatného pokoje ve 3. NP a jedné technické místnosti v 1. NP.

V 1. NP byly ze sklepních místností vytvořeny 3 terapeutické místnosti:

  • muzikoterapie aktivní,
  • muzikoterapie pasivní,
  • reminiscenční místnost.

Projekt rekonstrukce domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm provedl CENTROPROJEKT GROUP

 

Na chodbách byl vyměněn starý dřevěný podhled za nový rastrový. Stávající objekt je postaven v panelovém systému TO6B, kde nosný systém je tvořen příčnými a obvodovými stěnami. Aby se nemuselo zasahovat do nosných stěn a byla zachována instalační šachta, bylo zvoleno následující dispoziční řešení:

  • V pravé části objektu „B“ / typ 1 / bylo možné vzhledem k orientaci instalační šachty rozměrově uspořádat vybavení hygienického jádra pro osoby tělesně postižené na invalidním vozíku v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.
  • V levé části objektu „B“ / typ 2 / byla navržena dispoziční úprava pro osoby se sníženou pohyblivostí plně odpovídající požadavkům vyhlášky 398/2009, příloha 3.

Rekonstrukce zahrnovala vybourání stávajícího umakartového jádra včetně podlahy, podhledu, hygienických předmětů a vybudování nového hygienického jádra vč. podlahové konstrukce, zdravotní instalace, výměny podlahových nášlapných vrstev v celé ubytovací jednotce, rekonstrukci vzduchotechniky, rekonstrukci elektroinstalace v celé ubytovací jednotce a instalaci nového komunikačního zařízení pro spojení sestra – pokoj.

Rekonstrukce objektu byla ukončena 20. 2. 2015. Klienti se budou vracet do domova 2. 3. 2015. Slavnostní otevření domova za účasti ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové -Tominové je plánováno na 17. 03. 2015.