Soutěžíme s kompletní rekonstrukcí vsetínských lázní

Publikováno 1.4.2021

V minulém roce prošly vsetínské lázně největší rekonstrukcí od roku 1961. Zásadními podněty byla velká energetická náročnost provozu, zastaralé bazénové technologie ze 60. let a špatný stav obkladů.
Díky své komplexnosti a náročnosti nás tato proměna bude reprezentovat v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.

Areál městských lázní slouží pro rekreaci a sportovní vyžití obyvatel města a blízkého okolí: za rok 2018 jej navštívilo 111 000 návštěvníků.

Šedesátileté lázně ve Vsetíně

Detailní podněty vedoucí k rekonstrukci:

 1. Ve vnitřním 25 m bazénu zatékala voda pod dlažbu, kde se tvořily plísně.
 2. V místě ochozů bazénu voda prosakovala přes stropní konstrukci do podzemního podlaží a narušovala výztuž.
 3. Nosná konstrukce dojezdu tobogánu byla v havarijním stavu z důvodu zatékání chlorované vody na ni. Konstrukce stropu pod dojezdem tobogánu byla z důvodu pokročilého stupně koroze ocelových částí v havarijním stavu.
 4. Ze střechy věže tobogánu docházelo k zatékání zkondenzované vody do interiéru. Střecha věže byla v havarijním stavu.
 5. Na střeše byl zděný objekt, který byl v havarijním stavu z důvodu nadměrné kondenzace vodních par.

Rekonstrukce vyřešila výše uvedené nedostatky areálu lázní.

Úspora energií

Rekonstrukce se týkala celé vzduchotechniky, rozvodů elektřiny, bazénové technologie a kogenerační jednotky pro společnou výrobu tepla a elektrické energie, jejímž palivem bude zemní plyn.

Kogenerační jednotka vyrábí tepelnou a elektrickou energie. Vyrobená elektrická energie se využívá pro vlastní spotřebu.

Tepelnou energii využívá především pro vzduchotechniku, přípravu teplé vody a ohřev bazénových vod.

Předpokládaná úspora tepla: 234 Mwh/rok

Významné změny, které povedou k úspoře provozních nákladů lázní:

 1. Nová kogenerační jednotka pro společnou výrobu tepla a elektrické energie,
 2. Systém zpětného získávání tepla z odpadních vod,
 3. Tepelné čerpadlo,
 4. Plně automatické VZT jednotky,
 5. Nová úsporná LED svítidla,
 6. Nový systém vytápění, zpětného získávání tepla, VZT a moderní bazénové technologie jsou napojeny na zcela nový jednotný MaR, který provozovateli umožňuje spravovat všechny potřebné technologie.
 7. V dnešní době je to u takto složitých objektů standard a také nutnost.

Zpětné získávání tepla

Z jednotlivých bazénů a vodních atrakcí se bude průběžně vypouštět nutná hygienická výměna vody. Průtok této vody bude konstantně nastaven a veden přes primární část výměníku voda-voda, kde se odebere část tepla a vypouštěná voda se tak částečně ochladí a vypustí do jímky prací vody.

Sekundární částí výměníku bude protiproudem vedena o témže průtoku čerstvá voda pro doplňování akumulační (vyrovnávací) nádrže bazénů a bude tak předehřívána.

V druhém stupni ZZT bude voda odebírána čerpadlem z jímky prací vody na výměník (PS02) a teplo bude přenášeno přes TČ (PS02) na druhý výměník (PS02), kde pomocí čerpadla bude teplo přeneseno do akumulační nádrže bazénu. Tím se voda v prací jímce ochladí.

„Návštěvníci se mohou těšit také na nové obložení bazénu, nový tubus tobogánu a dojezdový bazének, dále nové sprchy, šatny, sušárny a turniketový odbavovací systém,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka, který je zároveň jednatelem společnosti Vsetínská sportovní, která lázně provozuje.

Modernizace a zvýšení atraktivity lázní

Trendem doby u bazénů jsou nejen jejich technické opravy a snižování provozních nákladů, ale také zvyšování kvality návštěvnického zážitku a kontinuální zvyšování atraktivity ve stále náročnější konkurenci.

Nabídka aktivit pro návštěvníky:

Plavecký bazén – Filtrační okruh A
Objem vnitřního bazénu: 500 m3
Objem venkovního bazénu: 300 m3
Celkový oběhový výkon: 169,5 m3/h
Filtrační rychlost: 30 m3/h/m2

Dětské brouzdaliště a výukový bazén – filtrační okruh B
Objem brouzdaliště: 1 m3
Oběhový výkon brouzdaliště: 3,9 m3/h
Objem výukového bazénu: 26 m3
Oběhový výkon výukového bazénu: 30 m3/h
Filtrační rychlost: 30 m3/h/m2

Whirlpool – filtrační okruh C
Celkový objem: 1,4 m3
Celkový oběhový výkon: 21,2 m3/h
Filtrační rychlost: 30 m3/h/m2

Ochlazovací bazén – filtrační okruh D
Celkový objem: 3 m3
Celkový oběhový výkon: 9 m3/h
Filtrační rychlost: 50 m3/h/m2

Relaxační bazén – filtrační okruh E
Celkový objem: 36 m3
Celkový oběhový výkon: 33,9 m3/h
Filtrační rychlost: 30 m3/h/m2

Základní informace o rekonstrukci Lázní Vsetín

Název stavby / Technologie městských lázní Vsetín
Investor / Město Vsetín
Generální projektant / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / CENTROPROJEKT GROUP

Období rekonstrukce / 01/2019 – 09/2019
Celkové náklady / 54 200 000 Kč bez DPH