Dokončení projektu „Jesenicko“

Publikováno 19.12.2007

V polovině listopadu byl ve smluvním termínu dokončen projekt „Jesenicko“, na jeho ř realizaci se ve funkci Správce stavby (FIDIC inženýr) rovněž podílel Centroprojekt.

Projekt sestával z následujících pěti částí:

  • rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jeseník – Česká Ves,
  • kanalizace a vodovod v Jeseníku,
  • kanalizace a vodovod v obci Lipová – Lázně,
  • kanalizace a vodovod v obci Česká Ves,
  • kanalizace a vodovod v Bělé pod Pradědem.

V rámci projektu „Jesenicko“ bylo vybudováno 56 970 m stok, 4 784 m kanalizačních odbočení k domovním přípojkám, 16 320 vodovodů a 719 m odbočení k vodovodním přípojkám. Projekt významně přispěl ke zlepšení životního prostředí v regionu Jesenicka, ale rovněž v příhraniční oblasti Polska, kde řeka Bělá slouží jako zdroj pro úpravu pitné vody,

Realizační cena stavby činila 15 272 972 EUR a byla hrazena z 60 % fondem EU ISPA, 10 % Státním fondem životního prostředí, 10 % Ministerstvem životního prostředí ČR a 20 % investorem, který jsou Vodovody a kanalizace Jesenicko.