BIM aneb jak nové technologie zlepšují projektování staveb

Publikováno 28.7.2021

BIM – nebo-li Informační model budovy – eliminuje ztrátu informací předávaných během jednotlivých etap projektové přípravy a fází života stavby. Jak s BIMem pracujeme v Centroprojektu?

BIM pro průmyslové stavby

Systém BIM přinesl především zvýšení kvality projektů, zejména posun zkoordinování projektů jednot­livých profesí mezi sebou navzájem na novou úroveň. Přínos BIM je také v komu­nikaci s investory, kdy na vytvořených prezentacích zpraco­vaného modelu si investor, často laik v oboru stavebnictví, dokáže konkrétní stavbu lépe představit a komunikace je tak jednodušší,“ shrnuje výhody Tomáš Hubík, projektant pozemních staveb.

V Centroprojektu máme pro tyto účely nasazen software Autodesk Revit.

U Revitu je zajištěna podpora ze strany výrobců stavebních materiálů a technologických zařízení, kde výrobci nejen pro projektanty připravují tzv. rodiny svých výrobků.

„Úspěšně jsme v něm vytvořili například modely pro Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně, budovu pekáren PENAM v Praze nebo Globcentrum v kampusu na pražském Albertově.“

Standardy metody „Industry 4.0“ se promítají také do nároků na projekt, zvláště na propo­jení stavby s výrobní technologií.

V BIM zpracovaný model pro koordinaci instalace rozvodů – stupeň DPS pro rekon­struk­ci Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně.

Zkušenost s BIM při přípravě bazénových technologií

Díky modelování v 3D prostředí máme daleko lepší prostorovou představu o vedení potrubních rozvodů. Také jsme schopni prezentovat výsledky srozumitelně, jednoznačně, navíc efektivně i efektně. A protože jsme i dodavatelé, jsme schopni z vytvo­řeného modelu jednoduše vypsat soupis materiálu potřebného pro dodávku na stavbu,“ za ‘bazénáře’ představuje pozitivní zkušenosti Filip Orsava.

Od roku 2010 pracují na „bazénářské“ divizi také s programem REVIT. První modely BIM využívali pro bazénové technologie, a postupně přidávají další služby – i podle potřeb investorů. „Ti totiž BIM jako takový začínají požadovat až v pos­ledních 1-2 letech. Na BIMu tak běží třeba náš loňský projekt Česká Ves,“ doplňuje Filip Orsava.

Vizualizace bazénové technologie v aquaparku GINO Paradise v gruzínském Tbilisi.

Co je to BIM?

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu.

V zásadě jde o digitální plán stavby, který usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy.

Jak si může investor stavby představit BIM a jeho výhody? Nejsnadněji jako řadu navzájem propojených souborů s vloženými informacemi, které jsou dostupné všem účastníkům projektu.

Obsahem jsou informace nutné pro projektování a realizaci stavby, nezřídka i další údaje nutné pro provoz budovy během její životnosti. Tyto informace mohou být prostorové, časové, nákladové a mnohé další. Záleží na investorovi, jaký obsah a v jakém objemu chce do této vrstvy vložit.