Vzděláváme se: manažerský workshop v Luhačovicích

Vzděláváme se: manažerský workshop v Luhačovicích

Publikováno 10.1.2008

Hned první pracovní dny nového roku strávilo 19 vedoucích pracovníků v oblíbeném lázeňském městě rozvojem manažerských dovedností.

Pro účastníky semináře byly připraveny workshopy z oblastí postupů plánování, organizování, kontroly, techniky práce s týmem a motivace. Nezbytný teoretický základ lektoři doplnili individuálními i skupinovými úkoly.

Kromě uvedených dovedností, se kterými se každý vedoucí pracovník ve své práci denně setkává, bylo smyslem také to, aby si všichni zúčastnění navzdory velkému pracovnímu a časovému vytížení uvědomili nutnost každodenní práce s lidmi.

Neméně užitečným vedlejším produktem setkání byla řada praktických námětů a připomínek, které vznikly při skupinovém řešení úkolů a následné diskuzi.

Seminář se konal v Luhačovicích 3. až 5. ledna. Vedli jej zkušení lektoři Ing. Dušan Jelínek a sl. Zuzana Čempelová ze společnosti AG SYNERKO z Ostravy.