Vzdělávání zaměstnanců Centroprojektu proběhlo za podpory evropských fondů

Vzdělávací projekty pro zaměstnance dospěly do finále

Publikováno 23.3.2013

Vzdělávací projekt našich zaměstnanců pro další zlepšení odbornosti celé společnosti dospěl do finále. Pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců CENTROPROJEKT a.s. pro zvýšení jejich adaptability“ tato aktivita probíhala od roku 2009 a je financován prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dospěl do finále.

Kurzy pro odbornost i komunikaci

V lednu proběhly poslední dva dvoudenní kurzy specializovaného softwaru AutoCAD a také jednodenní kurz Umění telefonické komunikace.

V únoru pak proběhly kurzy Vedení lidí a Firemní kultura.

Posledním kurzem realizovaným v rámci projektu byla Motivace a delegování. Realizací těchto kurzů byl plán kurzů vyčerpán, následovat bude vypracování závěrečné zprávy a formální ukončení projektu v polovině roku 2012.

Cíle projektu pro trvalou hodnotu Centroprojektu

Mezi požadované výstupy celého dlouhodobého procesu byly zařazeny tyto:

  • posílení udržitelnosti pracovních míst,
  • zvýšení adaptability zaměstnanců,
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy CENTROPROJEKT a.s.

Více informací o průběhu projektu si můžete přečíst v článku Centroprojekt podporuje vzdělávání zaměstnanců na stavebním portálu Stavebních a investorských novin.