Image spot Centroprojektu

Na konferenci VODA Zlín 2013

Publikováno 13.3.2013

Vynikající a osvědčenou příležitostí pro budování dobrého jména naší společnosti v oblasti vodohospodářské problematiky je aktivní účast na vodohospodářských konferencích a veletrzích.

Jarní konferenční sezónu jsme tedy, jako již tradičně, zahájili 14. – 15. března na mezinárodní vodohospodářské konferenci VODA ZLÍN 2013, kterou pořádají dvě regionální organizace, společnosti VODING Hranice a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ.

Na této konferenci se schází přední domácí i zahraniční odborníci z oblasti pitné vody, mezi nimiž nechybí vlastníci i provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, zástupci předních projekčních a dodavatelských společností z oboru pitných vod, státní správy, odborného školství či oborových sdružení.

Naše účast na této konferenci byla, stejně jako v minulosti, aktivní. V hlavní přednáškové dopolední sekci prvního dne konference vystoupil ředitel Divize vodohospodářských staveb Dušan Novotný s přednáškou na téma Zásobování pitnou vodou na pomezí Evropy a Asie – Jerevan, hlavní město Arménie kolektivu autorů Novotného, Juráně a Válka. O tom, že přednáška publikum zaujala a pracovní úspěchy naší divize se dostaly do širšího povědomí odborné veřejnosti, svědčil i následný nemalý zájem o činnost naší společnosti.

Pracovníci skupiny technologických zařízení INVENT pak měli během konference příležitost se nejen seznámit s novými poznatky v oblasti pitných vod, ale především navázat a utužit nesčetné obchodní kontakty, a to nejen s technology a managementem společností provozujících vodohospodářskou infrastrukturu, ale i z oblasti projekce a dodavatelské činnosti.