Výzva přijata: řídit investice za 80 milionů euro během pěti let

Publikováno 28.5.2019

Jiří Piskoř v oderském závodě Semperflex Optimit během pěti let řešil realizaci tří hal, jejichž autorem autorem je právě Centroprojekt. Jak se investorovi řešil takový objem investic v tak krátkém čase? A jak hodnotí naši projekční kancelář?

Pane Piskoři, v padesátce jste se nebál zamířit z hutního průmyslu do oboru výroby průmyslových a hydraulických hadic.

Změna to byla významná – po 30 letech ve válcovnách jsem šel do nové firmy, mezi nové kolegy, i změna firemní kultury byla velká – tu řekněme indickou nahradila rakouská. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché – bylo potřeba kolegy poznat a naslouchat jim, zjistit jejich silné a slabé stránky, najít správný komunikační styl. Vlastně bylo potřeba zahodit vše, co bylo, a budovat nové vztahy. A to byla veliká výzva (úsměv).

V Odrách jsem naskočil do slušně rozjetého vlaku. Začali jsme stavět výrobní halu DH2 a zároveň jsme řešili nové technologie výroby MBH (Mandrel Built Hose – výroba hadic o délce 40 – 60 metrů o maximálním vnějším průměru 300 mm na kovových trnech) a long-length (beztrnovou výrobu).

Po dokončení DH2 jsme plynule přešli k investiční přípravě a projektování haly DH3, následně DH4 společně s vysokoregálovým skladem.

Jak mi říkali při nástupu – “můžeme ti slíbit, že se tady nudit nebudeš”. (úsměv)

 

 

Často používáte slovo výzva, je to Váš přístup k práci a životu?

Stoprocentně – hlavně rodina mi často vyčítá, že neumím říct ne (smích). Výzvy přijímám rád a upřímně – nerad prohrávám. Výsledky beru tak, že úspěch je zásluhou týmu, ale selhání beru na sebe, protože za tým se cítím být zodpovědný.

Během pěti let máte za sebou spoustu práce…

Veškeré akce, které jsme realizovali, byly vždy dokončeny v termínu a ve schváleném rozpočtu. Ku příkladu jsme teď měli další velký projekt rekonstrukce válcovny směsí. Práce jsme zahájili 25. listopadu a koncem února jsme začali vyrábět – a to jeden den v předstihu.

Rekonstrukce starého objektu spojená se změnou technologie výroby je přitom mnohem náročnější než stavět novou halu na zelené louce. Ne všude se to tak daří, ale náš tým Engineering SFO patří mezi ty úspěšné, a toho si nesmírně vážím.

Takové splněné milníky samozřejmě motivují náš pracovní tým a také dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od vedení. Rakouští majitelé nám za dodržení termínů a budgetu už víckrát děkovali.

 

Projekt průmyslové haly pro Semperflex Optimit Odry

 

Semperflex Optimit je součástí skupiny Semperit Group, jednoho z největších výrobců průmyslových a hydraulických hadic na světě.

V oblasti hydraulických hadic jsme aktuálně trojkou a v průmyslových hadicích dvojkou na světě, k čemuž pomohly právě i dokončené investice tady v Odrách během posledních pěti let. Za tu dobu, co tady pracuji, firma investovala téměř 80 milionů €.

Naše výrobky obstojí v konkurenci velice dobře a jsou z více než 90 % exportovány mimo Českou republiku. Naše společnost má závody nejen v ČR, ale taky v Rakousku, Německu, Polsku, Thajsku, Číně, Malajsii a Indii.

Co bylo cílem realizovaných staveb?

Cílem bylo dostatečně uspokojit potřeby našich odběratelů z pohledu kvality, zefektivnění, respektive zkrácení, dodací lhůty spočívající v navýšení objemu výroby.

Hlavní investice směřovaly do výroby hydraulických hadic, kde výrobní kapacita nových hal DH3 a DH4 vzrostla o 28 milionů metrů za rok.

Zároveň jsme inovovali i do výrobní technologie průmyslových hadic LL (long-length) a MBH. Můžeme se pochlubit velmi moderní technologií, některá pracoviště jsou robotizována.

S navyšováním výroby jsme zároveň potřebovali i skladové prostory, proto jsme rozšiřovali stávající vysokoregálový sklad o 1 800 nových paletových míst.

Rekonstrukce válcovny směsí spočívající v náhradě kalandrovacích linek za moderní Twin extruder byla významným přínosem pro zefektivnění a zkvalitnění výrobního procesu a odstranění těžké namáhavé práce.

 

Projekt průmyslové haly pro Semperflex Optimit Odry

 

Takže cíle splněny?

V Semperflexu se můžeme pochlubit velmi moderní technologií, robotickými pracovišti, nemalé prostředky jsme investovali do bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců.

S vyšším objemem výroby ale souvisí nábor kvalifikovaných lidí. Nízké procento nezaměstnanosti v našem kraji nám však příliš nehraje do karet, kvalita příchozích není vždy optimální. Stává se, že do nových pracovníků investujeme náš čas, náklady na školení i pracovní pomůcky a po měsíci tito zmizí, aniž by cokoliv dopředu řekli, postrádám v tom jakoukoli zodpovědnost. Ze stávajícího počtu 900 zaměstnanců tak máme 100 kolegů z nedalekého Polska a nově se těšíme na nové kolegy z Ukrajiny, především z východní průmyslové části země. Jejich zájem o práci v Odrách nás příjemně překvapil. Hlásí se lidé kvalifikovaní, často vysokoškoláci, se zájmem a ochotou se učit na nových technologiích a strojích. Za příležitost pracovat u nás jsou vděční.

V halách máte množství výrobních strojů. Jak jste řešili jejich základy?

Pod opletacími stroji jsou speciální základy, které jsme vyvinuli během let s Centroprojektem. Každý stroj má také svou antivibrační desku, aby se vibrace nepřenášely na další stroje, případně do dalších konstrukcí celého objektu.

 

Projekt průmyslové haly pro Semperflex Optimit Odry

 

Pod spoustou projektů je podepsán také Centroprojekt.

Všechny investice samozřejmě soutěžíme, v tomhle máme jasná pravidla, jsme velice tvrdí a přísní. S Centroprojektem však spolupracujeme dlouhodobě a za sebe mohu říct, že služby Centroprojektu jsou nadstandardní.

Za Centroprojekt je pro Vás stěžejním kolegou Dušan Horák, který má Vaše projekty na starost.

Mnohaletá zkušenost a znalost naší firmy je velmi výhodná, protože nás zná a ví, co od nás může očekávat. Oceňuji i to, že všechna naprojektovaná řemesla umí perfektně zkoordinovat. A Dušan Horák ví, že někdy máme speciální požadavky a přání. V rámci optimalizace chceme používat stejná zařízení a prvky jako v minulých investicích, abychom si zjednodušili a zlevnili následný servis.

Dušanovi takové nuance po těch letech už nemusím vysvětlovat a nebude mi navrhovat něco jiného, co jsme už třeba zamítli před více lety.

 

 

Moc oceňuji na Centroprojektu i to, že byl při soutěžení a výběru dodavatele stavby aktivní součástí našeho týmu.

Po výběru zhotovitele stavby spolupráce samozřejmě nekončí. Začíná kontrolní činnost a dozor nad realizovaným dílem, hlídáním odchylky oproti projektované skutečnosti. A tady to funguje velice dobře.

Stejně dobré zkušenosti mám i s dalším Vaším kolegou Rostislavem Oharkem, který nám pomáhal jako hlavní projektový manažer s realizací objektu DH4. Paralelně totiž probíhala výstavba objektu DH3 a projektovala se DH4. Pan Oharek je také velmi zkušený člověk a fungovalo to perfektně.

Semperflex Optimit působí v současném areálu více než 150 let. Jaká to nese specifika?

Celý areál byl během let různě přestavován a bohužel ke všem objektům nemáme dochovanou dokumentaci nebo o jejich existenci ani nevíme. Například před zahájením výstavby haly DH3 se musela udělat příprava pláně, během které jsme nalezli základy již neexistujících budov, jinde zase základy 90 metrového komína s cca 10 metrovými základy nebo jsme museli řešit přeložky energií ze stávajících mostních rozvodů určených k demolici.

To všechno se muselo nejprve odstranit, sanovat či přeložit a teprve poté mohla začít samotná výstavba.

Bavíme se o hale DH4, kterou jste nakonec otevírali o několik dnů dříve, než bylo podle harmonogramu v plánu?

Ano, přesně tak. V Odrách se nám podařilo všechny haly otevřít s předstihem. U zmíněné DH4 proběhlo místní šetření se stavebním úřadem o 11 dní dříve, otevření vysokoregálového skladu se urychlilo o 4 dny, DH3 o cca týden dříve.

A to všechno při stavebních pracích v zimě, s přípravou pláně s neočekávanými změnami (přeložky, nové demolice, vliv počasí atd.). Někdy to byly opravdu nelehké podmínky, ale vždycky se nám to nakonec podařilo.

Klobouk dolů i před dodavatelem staveb, kterým byla ostravská pobočka IMOS Brno. Během realizace koordinovali na padesát subdodavatelů, což byla také náročná práce.

Důležité je, že se vše povedlo a s výsledkem jsme spokojeni.

Děkujeme za rozhovor

 

Jiří Piskoř (56),

hlavní inženýr pro technický rozvoj, investice a nákup, údržbu a správu majetku ve společnosti Semperflex Optimit

Jiří Piskoř se od střední školy až do roku 2014 věnoval hutnímu materiálu – 36 let strávil ve Válcovnách plechů Frýdek-Místek (od roku 2008 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.), kde prošel od dělnických profesí až po vrcholový management. Důležité zkušenosti z celého světa získal a sdílel jako člen programu Knowledge Management ve skupině ArcelorMittal.

Od roku 2014 je zaměstnancem oderského výrobce hydraulických a průmyslových hadic Semperflex Optimit, kde na pozici hlavního inženýra se svým týmem zastřešuje technický rozvoj, investice a nákup, údržbu a správu majetku.