Kanalizace a ČOV pro Ořechov a Vážany

Publikováno 30.5.2019

Cílem projektu Odkanalizování obcí Ořechov a Vážany včetně napojení nových stok do nové čistírny odpadních vod je zlepšení kvality života v dotčených obcích.

Kanalizace Ořechov

V obci Ořechov doplní stávající stoky o délce cca 6 407 m nová kanalizce o délce 2 858 m.

Důležitým zdrojem informací byl kamerový průzkum, na jehož základě jsme zjistili nevyhovující technický stav kompletní betonové kanalizační sítě. Proto jsme doporučili náhradu novým plastovým potrubím. Projektovaný rozsah rekonstrukce stávajících stok je 1 873,5 m.

Kanalizace Vážany

V sousedních Vážanech jsme navrhli k výstavbě 1 117,5 m nových úseků kanalizačních stok a pro rekonstrukci projekčně připravili 2 577,0 m kanalizace.

Nenápadná ČOV

 

Jediným nadzemním objektem je čistírna odpadních vod pod obcí Ořechov, která svým architektonickým pojetím nenaruší okolní styl zástavby. ČOV zahrnuje čerpací jímku, jímku svozového kalu, jímku předzahuštěného přebytečného kalu, denitrifikační nádrž, aktivační a dosazovací nádrž.

V areálu ČOV se bude nacházet lapák štěrku, otevřená dešťová zdrž, síto a měrný objekt.

 

 

Dostavba kanalizace v obci Spytihněv

Základní technické údaje
Investor / Svazek obcí Ořechov-Vážany
Projekt / 2018
Projektant / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Průměrné množství vypouštěných splaškových odpadních vod / 6 435 m3/měsíc (70 220 m3/rok)
EO / 1 300 ekvivalentních obyvatel