Kogenerační jednotka ve Františkově, místní části Liberce. Projekt realizovala společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Využití energie obnovitelných zdrojů pro aquaparky

Publikováno 4.4.2011

V souladu se státním programem na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie projektuje CENTROPROJEKT stavby se solárními kolektory, tepelnými čerpadly, kogeneračními jednotkami na bioplyn a kotelnami na spalování biomasy.

Příklady energetických realizací pro bazény a aquaparky

Pro aquapark v Uherském Brodě byla navržena tepelná čerpadla voda – voda o výkonu 3 x 126 kW na využití tepla z podzemních vod a solární kolektory o výkonu 70 kW.

V rekreačním komplexu Olešná jsou k ohřevu bazénových vod využívána tepelná čerpadla vzduch – voda o tepelném výkonu 3 x 240 kW.

V červnu 2006 byly uvedeny do provozu solární kolektory o výkonu 70 kW a tepelná čerpadla 2 x 530 kW k ohřevu vody ve Vodním areálu Ostrava – Jih.

K ohřevu bazénové vody v Městském oddechovém a sportovním centru Prostějov slouží dvě tepelná čerpadla vzduch – voda, každé o výkonu 360 kW.

Ve Slovenské republice na koupališti Čajka v Bojnicích byla instalována dvě tepelná čerpadla voda – voda pro ohřev bazénů.