Správce stavby ČOV a projektu Čistá řeka Bečva

Projekty podporované fondy EU

Publikováno 18.4.2011

Zlepšování životního prostředí a tudíž i likvidace odpadních vod bylo a je jednou ze základních oblastí, na kterou jsou fondy EU zaměřeny.

Podle námi zpracované dokumentace byly realizovány například tyto akce:

  • „PHARE CBC“ čistírna odpadních vod Nové Město pod Smrkem,
  • ČOV Třebíč,
  • Euroregion Praděd
  • odkanalizování mikroregionu Vlára a další.

Nejvýznamnější zakázkou byl jednoznačně projekt fondu ISPA „Čistá řeka Bečva“ s investičním nákladem 46,8 mil. EUR, který byl úspěšně dokončen v letošním roce a pro který jsme vykonávali funkci generálního projektanta. O této zakázce se můžete dočíst více v referenci Správce stavby: Čistá řeka Bečva II.