Výstavba nového závodu Opal Brankovice

Výstavba nového závodu Opal Brankovice

Publikováno 2.11.2007

Naše projekční kancelář zajišťuje pro švýcarského investora realizaci stavby Výstavba nového závodu Opal Brankovice, EMS – PATVAG s.r.o. tzv. na klíč.

Výstavbou na klíč se rozumí, že jsme pro investora jediným partnerem pro projektové práce, vykonáváme inženýrskou činnost a zajišťujeme realizaci stavby.

Stavba s povolením báňského úřadu

V závodě, který se realizuje ve dvou etapách, se budou vyrábět iniciátory do airbagů. Vzhledem k množství trhavin bylo nutné skladování takových materiálů přizpůsobit také samotnou stavbu.

Přes náročnou projekční přípravu – od dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentaci – a náročný průběh územního a stavebního řízení v podmínkách platnosti nového stavebního zákona (s ohledem na specifické podmínky práce s výbušninami), se nám podařilo dne 27.4.2007 získat stavební povolení v právní moci a hned následující den zahájit stavbu.

V současné době probíhají na stavbě první i druhé etapy práce v plném tempu. Na první etapě byla již zahájena montáž technologického zařízení, které bylo převezeno z mateřského závodu ve Švýcarsku. Na druhé etapě se provádí základové konstrukce.

Termín dokončení první etapy je 1.3.2008 , termín dokončení druhé etapy je 31.7.2008. Dodržet plánované termíny dokončení obou etap nebude jednoduché, a to především vzhledem k omezení prací v zimním období.