Se studenty na Fakultě stavební VUT Brno

Publikováno 11.11.2007

I za současné složité situace na trhu práce snažíme získat do svých řad mladé spolupracovníky, kteří by posílili naše pracovní týmy. Proto se Centroprojekt zúčastnil prezentace firem v rámci programu „nadstandardního studia“ na Fakultě stavební VUT Brno.

Prezentace proběhla 17. října v aule stavební fakulty a zúčastnilo se jí 7 projekčních firem. Byli jsme jediným mimobrněnským účastníkem, z hlediska oborového převažovaly firmy se zaměřením na dopravní stavby.

Studentů byla plná aula

Příjemně nás překvapila hojná účast studentů, kteří dokázali zaplnit téměř celou aulu.

V druhé části prezentačního dne měli budoucí absolventi možnost osobně hovořit přímo se zástupci zúčastněných firem. Také naši společnost oslovilo několik studentů z širšího regionu, které jsme pozvali k návštěvě firmy.

S dobrou zkušeností na střední školy

Věříme, že toto by mohl být způsob, jak studenty oslovit již v průběhu či na konci jejich studia, navázat s nimi kontakt a přesvědčit je o tom, že jsme perspektivním zaměstnavatelem. Podobné prezentace bychom rádi v nejbližší době zrealizovali také pro studenty vybraných středních škol v regionu.