Na vodohospodářské veletrhy za zkušenostmi

Na vodohospodářské veletrhy za zkušenostmi

Publikováno 13.10.2010

Jižní Morava a Tatry se staly dalším místem setkání vodařů z ČR i SR, aby mohli vzájemně sdílet své zkušenosti a inovace z oblasti vodohospodářských staveb.

Tradiční konference proběhly ve Velkých Bílovicích na přelomu září a října a druhá ve Štrbském Plese na konci října. Kolegy jste tak mohli potkat na jubilejním 10. ročníku konference Městské Vody a poté na mezinárodní konferenci Odpadové vody

Velmi pestrý program obou konferencí a možnost odborných diskuzí a obchodních jednání přilákal jako obvykle stovky účastníků z řad akademické odborné veřejnosti, zástupců vodohospodářských firem a vlastních provozovatelů čistíren odpadních vod a kanalizací.

Obou těchto událostí se jako každý rok účastnil i tým technologických zařízení INVENT a jako každý rok z této z této aktivity vzešlo, nebo bylo zásadním způsobem upřesněno, několik nových významných projektů.