Image spot Centroprojektu

Práce v Kazachstánu: Vodohospodářské investice ve městě Aktau

Publikováno 22.3.2011

V loňském roce se naše firma ucházela a následně získala zakázku na zpracování provozní smlouvy a podnikatelského plánu vodohospodářské společnosti ve městě Aktau. Jak práce pokračují?

Cílem projektu je zajištění zásobování vodou a odvádění odpadních vod z tohoto města. Zakázka je financována Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD).

Pitná voda z moře

Samostatný systém zásobování vodou města je odlišný od systémů u nás používaných již při samotném získávání vody, která je získávána odsolováním mořské vody a to jednak destilací a reverzní osmózou. Rozvody vody jsou vybudovány jako oddělené pro:

 • pitnou vodu , která se po odsolení zpětně mineralizuje,
 • pro technickou vodu pro sociální potřeby a sprchování se zbytkovou solností cca 2 g NaCl/l,
 • pro horkou vodu, která je používána jak pro umývání, tak i přímo jako topná voda pro vytápění, což bylo pro nás zprvu těžko pochopitelné.

Z důvodu vysoké solnosti jsou poruchy na rozvodech vody velmi časté. Stokový systém je oddílný a splaškové OV jsou čištěny na stávající ČOV, která byla postavena i s terciálním čištěním filtrací vyčištěné odpadní vody, avšak nyní je řada objektů na ČOV ve velmi špatném stavu a některé mimo funkci.

Provozní smlouva a podnikatelský plán bude řešit zejména následující záležitosti:

 • specifikaci poskytovaných služeb,
 • vlastnictví majetku a investiční povinnosti,
 • stanovení vodného a stočného,
 • měření kvality služeb,
 • řešení rozporů mezi vlastníkem a provozovatelem,
 • platební podmínky,
 • podnikatelský plán,
 • úroveň zisku,
 • potřeba pracovních sil.

Z městečka velkoměstem

Město Aktau, které má cca 200 000 obyvatel se nachází v jihozápadní části Kazachstánu v Mangystauské oblasti a je hlavním městem této oblasti. Aktau je nejvýznamnější přístav Kazachstánu na břehu Kaspického moře.

Aktau je centrem petrochemického a plynárenského průmyslu, přitom ještě v padesátých letech to bylo malé městečko s několika tisíci obyvateli ve stepi na „konci světa“, kam byli v době carského Ruska posíláni neposlušní občané do vyhnanství.

Výstavba zcela nového města byla zahájena začátkem 60. let podle generálního urbanistického plánu. Vzhledem k tomu, že se město rozkládá na břehu Kaspického moře a je tudíž lemovaného písčitými plážemi, stalo se rovněž centrem letní turistiky s dlouhou sezónou, kdy při naší první návštěvě v září loňského roku teploty vzduchu běžně dosahovaly 30 až 35°C.