Vodaři na veletrhu Watenvi v Brně

Publikováno 25.5.2011

Určitým zahájením veletrhu pro nás byla návštěva zástupců společnosti ECOFLUID, pro kterou budeme v případě úspěchu celého projektu dodávat na ČOV v Iráckém městě Najf aerační i míchací systém v celkové hodnotě přes 16 mil. Kč a zároveň se podílet na části projektových prací.

Jedním z posledních předpokladů realizace jsou nyní úspěšná vládní jednání, po kterých by mohly případně následovat i další obdobné projekty.

Zástupci naší vodohospodářské divize se tohoto veletrhu standardně zúčastnili, tentokrát s posíleným osazenstvem veletržního stánku o nového člena teamu INVENT Romana Kadubce a projektantku Zuzanu Očadlíkovou.

Láska a obchod prochází žaludkem

Úspěch letošní novinky v nabídce pochutin a občerstvení v podobě několika druhů jakostních listových čajů podávaných odpovídajícím způsobem předčil naše očekávání. Novinka se setkala s mimořádným úspěchem, a to nejen mezi řidiči.

veletrh-watenvi-brno-2011-02_centroprojekt

 

Jako každý rok jsme využili příležitosti si v příjemném prostředí pohovořit s našimi obchodními partnery, investory, projektanty, starosty, provozovateli a realizátory vodohospodářských zařízení a staveb o úspěších, problémech a připravovaných akcích.

Nově sjednáno bylo dále například zahrnutí osmi hyperboloidních míchadel a aeračního systému do připravovaného projektu ČOV Hořovice.

Již 17. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY KANALIZACE a 17. mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO se uskutečnily v tradičním termínu. Tradiční součástí veletrhu byl odborný doprovodný program, který se věnoval především novinkám ve financování a nové legislativě v oborech vodního a odpadového hospodářství.