Logo společnosti CENTROPROJEKT GROUP

Umění přizpůsobit se trhu – rozhovor pro Svět Průmyslu

Publikováno 19.12.2012

Pro časopis Svět Průmyslu poskytl rozhovor Ing. Vladimír Kudela, generální ředitel a předseda představenstva společnosti. Přinášíme Vám krátký úryvek, celý článek si můžete přečíst na webu časopisu.

Stavebnictví po celém světě prochází složitým vývojem. Zprvu nadměrný růst, poté hluboká stagnace, provázená hospodářskou recesí. Rozkolísaná ekonomika sužuje také tuzemské stavbaře. Nedostatek zakázek a omezení investic na trhu pociťuje i Centroprojekt a.s. ze Zlína. Za téměř sto let činnosti firma zažila mnohé: baťovské začátky, stavbařský výkvět pro textilní a kožedělný průmysl, krocení počítačové grafiky, ale i zdárné mise v zahraničí.

Navíc v dnešním stavebnictví probíhá boj o každou zakázku. Velké koncerny soutěží i s malými firmami. Podobnou situaci, kdy všichni chtěli dělat všechno a řada firem bojovala o holé přežití, jsme již zažili po listopadové revoluci. Tehdy krizi poměrně rychle vystřídalo období růstu poptávek a kvelkému úbytku firem nedošlo. Dnes se ale dá maximálně očekávat pomalá a vleklá regenerace hospodářské situace. V jakém že světle vidí budoucnost firmy předseda představenstva?

„Omezení investic a další průvodní jevy budou trvat mnohem déle. Kozdravnému ,pročištění‘ trhu by mělo dojít i přesto, že podmínky soutěžení o veřejné zakázky jsou vtomto směru kontraproduktivní. Přežijí firmy, které si dokázaly vytvořit a udržet rezervy zúspěšnějších minulých let, firmy, které budou mít likvidní finanční prostředky, a ne jen zisk vykázaný na papíře.
Stejně jako ostatní i nás čeká nelehkých několik let, to už ale kpodnikání patří. Snažíme se nebýt zcela závislí na malém českém trhu a vytvořit si předpoklady kpřeklenutí současného složitého období. Od dob pana Bati prošla firma mnoha úskalími a není důvod pochybovat o tom, že se svýzvami, které dnešní doba přináší, i tentokrát úspěšně vyrovnáme,“ popisuje situaci Ing. Kudela.

Celý článek a rozhovor si můžete přečíst na tomto odkazu – CENTROPROJEKT a.s. – Umění přizpůsobit se trhu.