Image spot Centroprojektu

Vodohospodáři na konferenci ve Štrbském Plese

Publikováno 21.10.2012

Konec října bývá ve Vysokých Tatrách ve znamení uzavírání turistických chodníků a ve znamení pravidelných vodohospodářských konferencí.

Letos se konala již 7. bienální konference s názvem Odpadové vody 2012, jejíž hlavním organizátorem byla Asociácia čistírenských expertov SR. Konference se již tradičně konala pod skokanskými můstky v hotelu Patria.

Program konference probíhal ve dvou přednáškových sálech a byl dělený do sekcí podle jednotlivých témat:

 • komunální ČOV,
 • stokové sítě, odvádění odpadních vod,
 • legislativa, ochrana vody,
 • nové technologie,
 • provoz a řízení ČOV,
 • průmyslové odpadní vody,
 • anaerobní procesy, kalové hospodářství
 • specifické polutanty v odpadních vodách,
 • malé a domovní ČOV.

Samostatnou sekci pak tvořila prezentace odborných posterů a prostor pro prezentaci firem zabývajících se vodohospodářskou problematikou.

Firmu CENTROPROJEKT a.s. reprezentovali na této konferenci zástupci vodohospodářské divize a její skupiny obchodního zastoupení firmy INVENT: Vladimír Jonášek, Petr Holý a Pavla Halasová.

V předsálí konferenčních sálů byl vytvořen malý stánek, kde došlo k mnoha jednáním s účastníky z řad akademické odborné veřejnosti, zástupců vodohospodářských firem a vlastních provozovatelů čistíren odpadních vod a kanalizací. Tato jednání se týkala jak současných, tak připravovaných projektů ve Slovenské republice, jejichž počet se v poslední době velmi rychle zvyšuje.

Byly utuženy stávající a vytvořeny nové obchodní vztahy. V rámci posterové sekce pak tým autorů ve složení Jonášek/Halasová prezentovali naše zkušenosti z montáže hyperboloidních míchadel/aerátorů INVENT v aktivačních nádržích ČOV Duslo Šaľa.

Pár čísel z konference

 • počet účastníků: 276,
 • počet přednášek: 60,
 • počet posterů: 29,
 • očet vystavujících firem: 15.