Stavba roku 2008 Zlínského kraje – ocenění pro onkologické centrum

Publikováno 25.6.2009

Rekonstrukce a dostavba 21. pavilonu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně uspěla svou technickou náročností.

Porota letos posuzovala rekordních 44 staveb přihlášených v sedmi kategoriích, což bylo nejvíce v obdobných soutěžích pořádaných v ostatních krajích.

Stejně jako v minulém roce, porota i letos rozhodla o udělení dvou hlavních cen v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Odborná porota rozhodla o ocenění pro velmi zdařilou rekonstrukci a dostavbu 21. pavilonu v Baťově nemocnici, na níž se jako projektant podílela právě právě naše projektová kancelář. Druhou oceněnou stavbou byla novostavba Universitního centra prof. Evy Jiřičné.

Přístavba v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně pro II. lineární urychlovač

 

Naše druhé želízko v ohni – výstavba závodu OPAL Brankovice (kategorie staveb realizovaných mimo území kraje) zůstalo tentokrát v ostré konkurenci bez ocenění.

Projekt výstavby výrobního areálu Opal Brankovice navrhl Centroprojekt Zlín

 

Slavnostním večerem zúčastněné provedla Marcela Augustová, na pódiu vystoupil revival band The Pangea hrající hity slavné liverpoolské čtveřice Beatles nebo také Daniela Šinkorová.

Letos hledala odborná porota nejhodnotnější stavby východní Moravy již posedmé. V samotném hodnotícím panelu zasedli zástupci těchto institucí:

  • krajská organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR,
  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků,
  • Česká komora architektů,
  • Krajský úřad Zlínského kraje.

Slavnostní udělení cen v soutěži Stavba roku 2008 Zlínského kraje se uskutečnilo 29. května v Kulturním domě v Uherském Hradišti za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka