Centroprojekt na Ekologických veletrzích v Brně nemohl chybět

Centroprojekt na Ekologických veletrzích v Brně nemohl chybět

Publikováno 21.6.2009

Přestože do letošního ročníku zasáhla hospodářská krize, zúčastnilo se jej 44 nových vystavovatelů. Naše projekční kancelář však patří k těm tradičním.

Do Brna zavítala řada obchodních zástupců ze střední a východní Evropy, oficiální účast na veletrhu měly také saské firmy. Řady domácích návštěvníků rozšířili zahraniční delegace – ze Španělska, Francie, Itálie, Bulharska, Rumunska, a především Chorvatska, které mělo vůbec nejpočetnější zastoupení.

Takto bohaté zastoupení firem a technologií z řady evropských zemí neuniklo ani kolegům z divize Vodohospodářských staveb. Ve dnech 26. – 28. května se tak naši vodaři zúčastnili  15. mezinárodní vodohospodářské výstavy a 15. mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Obě akce proběhly v areálu brněnského výstaviště, naši expozici mohli návštěvníci najít v pavilonu C.

Chorvatsko pokračuje v realizaci Projektu Jadran, který zahrnuje výstavbu čističek odpadních vod, podmořských výpustí a kanalizačních soustav ve více než desítce měst na pobřeží Jadranu, a tak tato středomořská země intenzívně hledá další české firmy pro spolupráci.

Jednou z prestižních akcí bylo setkání Vodních a Mořských ředitelů ze zemí Evropské sedmadvacítky, kteří jednali o naplňování Rámcové směrnice vodní politiky. Grémium Vodních ředitelů je nejvyšším rozhodujícím orgánem v oblasti VODA, a svolává jej země, která právě předsedá Evropské unii. Jelikož současnou předsedající zemí je Česká republika, organizátorem této akce bylo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Uskutečnila se také mezinárodní konference Principy ochrany před povodněmi ve světě, na níž prezentovali svá opatření představitelé měst Prahy, Drážďan, Hamburku, New Orleans, Rotterdamu, Londýna, Benátek, Winnipegu, Hitzackeru a další.

Jak vyplývá z průzkumu, s veletrhem WATENVI bylo spokojeno 80 procent návštěvníků. Ocenili zejména odbornou úroveň veletrhu, kvalitu vystavených produktů nebo služeb, ale též organizaci veletrhu. Naprostá většina návštěvníků uvedla, že se zúčastní i příštího ročníku.