Sdílíme know-how s další generací

Publikováno 15.1.2019

Zkušenost je nepřenositelná, říká se. V Centroprojektu proto zkušenosti získané za desítky let sdílíme a jejich předávání studentům podporujeme.

Eliška Hráčková dokončuje inženýrské studium na Fakultě stavební VUT v Brně.

 

V naší projekční kanceláři dostali v roce 2018 prostor budoucí stavaři i další studenti, aby formou brigád nahlédli do praxe. A nabídnutou příležitost využilo hned 7 studentů!

Na Divizi Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost se součástí pracovních týmů stali Eliška, Michal a Antonín, u bazénářů získávali zkušenosti Silvie, Renata, Karel a Viktor.

Všem velké díky a přejeme mnoho zdaru ve studiu!