Karfík – světový architekt ve službách Bati

Publikováno 24.1.2019

Vladimír Karfík po studiích ČVUT v Praze zamířil na praxi do Paříže k věhlasnému Le Corbusierovi a později pracoval i v USA u další legendy světové architektury – F. L. Wrighta. Jak se stal ředitelem baťovského projekčního oddělení?

Právě v Americe jej oslovil Tomáš Baťa st., který si cenil jeho zámořské zkušenosti. Od roku 1930 tak působil ve Zlíně, kde rozvíjel vizi ideálního průmyslového města.

Architekt Karfík je autorem celé řady staveb, od rodinných a obytných domů přes obchodní domy, hotely, školy, kostely až k jednomu z vrcholných děl meziválečné československé architektury – správní budově firmy Baťa, známé jako „jedenadvacítka“.

Po válce profesorem

Vladimír Karfík byl vedoucím projekčního oddělení firmy Baťa do roku 1946 (jehož přímým nástupcem je právě Centroprojekt).

Následně působil jako profesor v oboru teorie architektury na SVŠT v Bratislavě.