Image spot Centroprojektu

Rekonstrukce továrních budov na centrum vzdělání a kultury začalo

Publikováno 21.5.2012

Ve Zlíně se zahájila nákladná proměna původních továrních budov na výrobu obuvi v Krajské kulturní a vzdělávací centrum.

Celý komplex včetně nové platformy mezi oběma budovami se otevře pro veřejnost v druhé polovině roku 2013. Ve dvou budovách najdou své nové sídlo Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy.

V současné době probíhá na stavbě Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně čilý ruch, který je především zaměřen na stavební připravenost 14. budovy. Zde má být předáno do předčasného užívání 2. a 3. NP, kde mají být již od září 2012 v předstihu instalovány stálé expozice muzea.

Ostatní objekty jsou ve fázi dokončování nosných železobetonových konstrukcí s postupným vyzdíváním svislých nenosných konstrukcí (příček). Intenzivně rovněž probíhá oprava vnějšího obvodového pláště, tj. čištění cihlových fasád tlakovou vodou, osekávání stávajících omítek a repase stávajících ocelových oken. Před dokončením je také střešní plášť 14. budovy vč. repase stávající lanovky mezi 14. a 15. budovou.