Projekt odkanalizování aglomerace Dolni Lhota projektovala zlínská firma CENTROPROJEKT

Čestné uznání ze Stavby roku 2011 Zlínského kraje

Publikováno 11.6.2012

Projekt „Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování a čistírna odpadních vod“ uspěla v letošním ročníku soutěže o nejlepší stavby Zlínského kraje. V kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby byla oceněna čestným uznáním.

Velmi si tohoto umístění vážíme, protože většina přihlášených staveb byla na velmi vysoké úrovni.

Vysoká úroveň staveb odráží prestiž ocenění

Proto je účelné pro naši firmu se této soutěže zúčastnit i v dalších letech, protože řada námi projektovaných staveb potřebné parametry pro úspěch v této soutěži bezpochyby splňuje.

Jako projektant stavby přihlásil CENTROPROJEKT do soutěže spolu s Ing. arch. Ševčíkem také zakázku „Rekonstrukce kina Nadsklepí v Kroměříži“. Ta se bohužel mezi oceněnými neobjevila.

O soutěži Stavba roku Zlínského kraje

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje se zúčastnil velký počet představitelů z veřejné i podnikatelské oblasti Zlínského kraje a zcela určitě přineslo zvýšení renomé všem soutěžícím.

Velmi zajímavá byla soutěž „Studentská práce roku 2011“, jejíž hlavním cílem bylo zapojení studentů do řešení konkrétního úkolu v rámci Zlínského kraje. Letos to byl návrh dostavby bloku v Uherském Hradišti.

V letošním roce se konal další ročník dnes již tradiční soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje, které se mohly zúčastnit stavby, které byly zkolaudované v roce 2011. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 17. května 2012 v Kongresovém centru ve Zlíně.

Soutěže se účastnilo celkem 51 staveb v následujících 7 kategoriích:

  • Stavby občanské vybavenosti,
  • Domy pro bydlení,
  • Rodinné domy,
  • Průmyslové a zemědělské stavby,
  • Dopravní, inženýrské a ekologické stavby,
  • Realizace rozvojových projektů měst a obcí,
  • Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Dále se soutěžilo o Cenu hejtmana Zlínského kraje, Cenu novinářů a Studentské práce roku.