ČOV Dolní Lhota uspěla ve Stavbě roku Zlínského kraje

ČOV Dolní Lhota uspěla ve Stavbě roku Zlínského kraje

Publikováno 18.5.2012

Letos bylo přihlášeno celkem 51 staveb, z toho dvě reference Centroprojektu. A vodohospodářská stavba odbornou porotu zaujala a získala čestné uznání.

Projekt odkanalizování aglomerace Dolni Lhota projektovala zlínská firma CENTROPROJEKTVětšina přihlášených staveb byla na velmi dobré úrovni a o to je cennější, že stavba „Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování a čistírna odpadních vod“, která byly projektována naší vodohospodářskou divizí, obdržela Čestné uznání v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby.

Společnou přihlášku stavby „Rekonstrukce kina Nadsklepí v Kroměříži“ podala naše projekční kancelář spolu s Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem jako projektantem stavby.

Velmi zajímavá byla soutěž „Studentská práce roku 2011“, jejíž hlavním cílem bylo zapojení studentů do řešení konkrétního úkolu v rámci Zlínského kraje. Tentokrát to byl návrh dostavby bloku v Uherském Hradišti. Návrh na dostavbu připravilo 15 studentů a v této velmi tvrdé konkurenci druhé místo obsadil student Střední průmyslové školy Zlín Jan Šefl, kterého zná i řada pracovníků naší firmy.

V letošním roce se konal další ročník dnes již tradiční soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje, které se mohly zúčastnit stavby, které byly zkolaudované v roce 2011. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 17. května 2012 v Kongresovém centru ve Zlíně. Soutěže se účastnilo celkem 51 staveb v následujících 7 kategoriích:

  • Stavby občanské vybavenosti,
  • Domy pro bydlení,
  • Rodinné domy,
  • Průmyslové a zemědělské stavby,
  • Dopravní, inženýrské a ekologické stavby,
  • Realizace rozvojových projektů měst a obcí,
  • Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Dále se soutěžilo o Cenu hejtmana Zlínského kraje, Cenu novinářů a Studentské práce roku.

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje se zúčastnil velký počet představitelů z veřejné i podnikatelské oblasti Zlínského kraje a zcela určitě přineslo zvýšení renomé všem soutěžícím. Proto je účelné pro naši firmu se této soutěže zúčastnit i v dalších letech, protože řada námi projektovaných staveb potřebné parametry pro úspěch v této soutěži bezpochyby splňuje