Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie

Zdroj fotografií: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín.