Institute of Rubber and Plastic Material Technology Research

Zdroj fotografií: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín.

Location:
Zlín, Czech Republic