Budova Kancelářských strojů

Zdroj fotografie: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín.

Místo:
Zlín, Česká republika

Autor:
akad. arch. Zdeněk Plesník

Projekt:
Centroprojekt