Model umístění FVE panelů na plášť administrativní budovy Preol

Název stavby:
Model umístění FVE panelů na plášť administrativní budovy Preol

Investor:
Preol,a.s.

Místo:
Lovosice, ČR.

Zpracovatel studie proveditelnosti a DSP:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní informace o projektu:

Naše práce na projektu: kompletní provedení studie proveditelnosti, návrh FVE, propočet návratnosti investičních nákladů, komplexní provedení dokumentace pro stavební povolení

FVE je instalována na objektech, volných plochách a car parcích Projektovaný celkový výkon 900 kWp bez bateriového uložiště.