Vizualizace projektu Brownfield Lovochemie

 

Název stavby:
Vizualizace projektu Brownfield Lovochemie, Lovosice, 

Investor:
Lovochemie,a.s.

Zpracovatel proveditelnosti:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní informace o projektu:

Naše práce na projektu: kompletní provedení studie proveditelnosti, návrh FVE, propočet návratnosti investičních nákladů

Celkový projektovaný výkon FVE 13,2 MWp . Jedná se o návrh FVE s bateriovým úložištěm akumulace 4MWh