Sportovní areál ve Vsetíně

Místo:
Vsetín, Česká republika

Investor:
město Vsetín

Autor:
Ing. arch. Milan Kužela, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stupeň:
architektonická studie

Popis stavby:
Předmětem studie je návrh koncepce dostavby území sportovního areálu Na Lapači o ploše cca 4 ha. Záměrem studie je:

  • vyhodnocení stávajícího stavu sportovního areálu Na Lapači,
  • vyhodnocení současných kapacit objektů, jejich stavu, určení prostorových rezerv,
  • vše v návaznosti na rekonstrukci železniční stanice Vsetín.

Obsahem studie je řešení rozšíření sportovního areálu o objekty pro halové sporty (tenis, badminton, dále případně volejbal, indoor lyžování apod.).
Návrh řeší i venkovní plochy pro sportovní vyžití mládeže i dospělých a vybavení pro nejmenší děti.
Součástí práce Centroprojektu je i návrh řešení pěších a obslužných komunikací včetně vybudování odstavných ploch pro parkování vozidel (tzv. model P+R).