Univerzitní kampus ILBIT – Brno-Bohunice

Místo:
Brno, Česká republika

Rok ukončení:
2005

Investor:
Masarykova univerzita v Brně

Generální projektant:
A PLUS BRNO a.s.

Stručný popis stavby:
Nový objekt slouží jako vědeckovýzkumné laboratoře. Kvůli tomuto účelu byl projekt budovy náročný na rozvody mnohých technologických vedení (např. rozvody několika technických plynů, oddělenou chemicky odolnou kanalizací, samostatně řešené odvětrávání chemických digestoří a další).
Stavebně se jedná o třípodlažní objekty s ocelovou nosnou konstrukcí, navzájem propojené železobetonovými suterény.
Pro odlehčení hmoty objektu byla spojovací dvoupatrová komunikační chodba realizována formou prosklené konstrukce s vynecháním dvou párů sloupů.
Název ILBIT je zkratkou názvu Integrované laboratoře biomedicínských technologií.