Regenerace náměstí v obci Hovězí

Místo:
Hovězí, Česká republika

Rok vypracování projektu:
2010

Investor:
Obec Hovězí

Rozpočtové náklady:
9,5 milionu Kč

Stručný popis stavby:
Řešené území lze rozdělit na čtyři samostatné kompoziční celky – centrální plochu, vstup do Obecního úřadu, průjezd náměstím a zastávky autobusu a nakonec průchod kolem Hořanského potoka a odpočinková plocha.
Původní stav náměstí tvořily lokální vady, místně nerovné a propadlé, postupně opravované plochy kamenné dlažby.
Asfaltový povrch silnice III/4873a byl na většině délky bez vymezení provozu a okrajů, vážná byla absence zastávek autobusové dopravy a neorganizované parkování.
Nové provozní členění stanovuje jasné vymezení průjezdu a parkování, organizuje pěší provoz s oddělením od kolizních střetů s automobilovým provozem, vymezuje zastávky dopravy.
Také jsou jasně stanoveny plochy pro společenské funkce a vytváří pobytová místa pro omezení pouhého průchozího místa. Tímto krokem dojde také k vytvoření prostoru a zázemí pro konání kulturních a společenských akcí.
Stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentací obce Hovězí.