Kogenerační jednotka na Františkově v Liberci

Místo:
Liberec, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
TEPLÁRNA LIBEREC, a.s.

Celkové investiční náklady:
88,2 mil. Kč

Stupeň zakázky:
Studie, Dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení, výběr dodavatele, realizační dokumentace, kolaudace

Stručný popis stavby:
Liberecká teplárna zajišťuje dodávky tepla a vody pro téměř 1200 domácností a několik veřejných objektů.
Po dokončení projektu se zkrátily parní rozvody a snížily ztráty téměř o třetinu.

Základní technické údaje:
Instalovaný výkon kogenerační jednotky: 3,31 MW (1,75 MW na elektřinu a 1,56 MW na teplo)
Objem akumulační nádrže: 340 m3
Dva teplovodní plynové kotle o výkonu 2 x 3 MW

Zdroj fotografií:
S laskavým svolením od města Liberec