Sanace svahu ve Spytihněvi

Místo:
Spytihněv, Česká republika

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stručný popis stavby:
Předmětem projektové dokumentace je sanace svahu a přilehlé krajnice na silnici I/55 v km 50,075 – po km 60,102 50 v obci Spytihněv.
V daném úseku se při okraji komunikace v asfaltovém krytu objevily podélné trhliny.
Řešením vzniklé situace a stabilizace celého pruhu území je podchycení hrany svahu pilotovou stěnou se ztužujícím železobetonovým trámcem.