Studie ČOV pro rozvojové lokality Mongolska, varianta 2