Studie ČOV pro rozvojové lokality Mongolska, varianta 2

Místo:
Mongolsko

Stupně zakázky:
studie

Projekt:
Centroprojekt