Obchodní centrum Třeboň

Zadavatel:
Strabag a.s.

Investor:
Kaufland Česká republika v.o.s.

Realizace:
2014 – 2015

Lokalita:
Třeboň, Česká republika

Stupeň zakázky:
dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Základní údaje projektu obchodního centra
zastavěná plocha: 3 756 m2,
obestavěný prostor: 24 350 m3,
počet parkovacích stání: 154 (z toho 7 míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a 6 míst pro rodiče s dětmi).