Stabilizace komunikace Na Výsluní, Uherský Brod

Místo:
Uherský Brod, Česká republika

Investor:
Město Uherský Brod

Vypracování projektu:
2012

Stupně zakázky:
DSP – Dokumentace pro stavební povolení

DPS – Dokumentace provedení stavby

Stručný popis stavby:
Projekt řešil sanaci sesuvu půdy a stabilizaci vozovky v ulici Na Výsluní o délce 0,158 km.