Projekt sanace sesuvu půdy v Zádveřicích

Místo:
Silnice I/49 Zlín – Vizovice, Česká republika

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stručný popis stavby:
Předmětem projektové dokumentace je sanace sesuvu na silnici I/49 v km 20,300 až km 20,500 v úseku mezi obcemi Lípa – Zádveřice.
V daném úseku došlo k směrové a výškové deformaci pravostranného dlážděného příkopu včetně čela propustku.
Řešením vzniklé situace a stabilizace celého pruhu území je vybudování odvodňovacích žeber v místech přívalových dešťů z okolních svahů, rekonstrukce dlážděného příkopu včetně propustku.
Stavbu nutno realizovat co nejdříve, aby se zamezilo nestabilitě tohoto úseku a případně k poruchám v asfaltové vozovce.