Obnova kotelny pro Pardubickou nemocnici

Místo:
Pardubice, Česká republika

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní technické údaje:
předpokládaná roční výroba páry: 9 000 tp/rok
kapacita linky: 2 700 kg/den
provozní roční kapacita: 750 t/rok
roční fond provozní doby: 278 pracovních dní

Využití odpadního tepla:
tepelný výkon výměníku: 840 kW
parní výkon výměníku: 1 400 kg/h

Popis stavby:
Cílem projektu je komplexní modernizace, ekologizace a obnova technologie stávající spalovny nebezpečných odpadů, především nebezpečný odpad infekčního charakteru.
Při provozu spalovny vzniká teplo, které se v podobě syté páry o přetlaku 1,3 MPa a teplotě 195 °C používá jako zdroj tepla v místní prádelně a zároveň i pro přípravu teplé a topné vody v předávací stanici v místní plynové kotelně.
Stávající spalovací zařízení typ Hoval-Schiestl MultiZon GG 14 je provozované od roku 1994 a je již fyzicky i morálně zastaralé. Proto obnova proběhne prostou výměnou stávající technologie za novou ve stejné kapacitě a stejném technologickém procesu spalování.
V rámci obnovy zařízení se předpokládají úpravy stávající technologie pro zlepšení pracovních podmínek obsluhy (vyšší využití vznikajícího tepla pro výrobu páry a zvýšení efektivity provozu spalovacího zařízení; umístění zařízení pro analyzování odcházejících spalin do samostatné klimatizované místnosti).

Související reference :
energetické stavby energetické zdroje