Spalovna pro Barum Continental

Místo:
Otrokovice, Česká republika

Rok ukončení:
1993

Objednatel:
Barum Continental Otrokovice

Investiční náklady
Cena kompletního technologického zařízení v cenové úrovni roku 1991: 48 900 000 Kč
Cena kompletní stavební části (CÚ 1991): 6 950 000 Kč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Spalovna průmyslových odpadů s komorovou stacionární pecí byla uvedena do provozu v roce 1993. Slouží k termické likvidaci pevných a kapalných odpadů z Barumu, které nelze druhotně využít nebo jinak vhodně zpracovat.
Kapacita spalovny je 1500 tun odpadu za rok při průměrné výhřevnosti odpadu 20 Mj.kg-1.
Spalovna se nachází v samostatném objektu umístěném v areálu Barumu Otrokovice.
Vlastní spalovací zařízení se nachází ve strojovně o rozměrech 15 x 21 metrů při světlé výšce 9 metrů.
V místnosti spalovny je ponecháno volné místo pro instalaci další spalovací linky.
Čištění spalin je už nyní dimenzováno na dvě spalovací zařízení.
Součástí spalovací linky je parní kotel na využití odpadního tepla spalin.
Ve spalovně je instalováno spalovací zařízení s komorovou pecí typu GG24 dodané rakouskou firmou Schiestl Hoval.

Základní technické údaje:
Výkon spalovacího zařízení při výhřevnosti odpadu 20 Mj.kg-1: 350 kg.h-1
Podpůrné palivo: zemní plyn
Využití teploty spalin za dohořívací komorou: parní kotel
Množství a parametry páry: 2,3 t.h-1, 0,75 MPa, sytá
Teplota v dohořívací komoře: 1200°C
Zdržení spalin v dohořívací komoře: 2s
Způsob čištění spalin: absorpční mokrá pračka s automatickou průtočnou neutralizací
Spotřeby energií
– zemní plyn: 360 000 m3 za rok
– elektrická energie: 380 MWh za rok